All deleted tweets from politicians

RT @fmwales: Ni allwn fforddio'r difrod economaidd sy'n cael ei achosi bob dydd o ganlyniad i'r ansicrwydd ynghylch Brexit. Dwi wedi ysgrif…

RT @mwncicymru: @RhunapIorwerth Cwmni newydd yng Nghaerdydd sy'n cynhyrchu teganau addysgol i helpu Cymru i gyrraedd y targed o filiwn o si…

RT @Plaid_Cymru: Mae'r pôl piniwn yn glir: 📈 Os bod pawb sy'n cefnogi aros yn yr UE yn pleidleisio dros Blaid Cymru... ✅ Gall Gymru Guro…

RT @Plaid_Cymru: Mae'r pôl piniwn yn glir: 📈 Os bod pawb sy'n cefnogi aros yn yr UE yn pleidleisio dros Blaid Cymru... ✅ Gall Gymru Guro…

RT @catwager: Siolch am y croeso cynnes @AnturWaunfawr. Braint cael bod yno a chlywed am yr holl waith da sy'n mynd ymlaen. Edrych ymlaen i…

RT @Plaid_Cymru: Heddiw mae @RhunapIorwerth yn lansio adroddiad sy'n edrych ar sut gall Cymru arwain ar fuddsoddi mewn ceir 🚘 trydanol 🔌 h…

RT @RWynJones: Rhaglen ddogfen Almaenig am Gymru, Brexit a ballu sy'n cynnwys @1GarethWynJones a minnau (ac eraill!) German documentary on…

RT @fmwales: Dyw digwyddiadau'r dyddiau diwethaf ddim wedi gwneud dim i leihau brys y sefyllfa sy'n ein hwynebu #Brexit https://t.co/XOqgNP…

Adam Price (plaid-cymru) tweeted :

Pob lwc i Ffion a Nia sy'n sefyll dros @Plaid_Cymru yn etholiadau Cyngor Tref Cwmaman a Chyngor Tref Aberystwyth heddiw! All the best to Ffion and Nia who are Plaid's candidates in today's Cwmaman and Aberystwyth Town Council by-elections today. https://t.co/qmaWxaBs1M

RT @catwager: 🌍 Braint cwrdd heddow a criw o bobl ifanc sy'n pryderu am #newidhinsawdd ac wedi dod at @CyngorGwynedd i godi llais. Eu dyfod…