All deleted tweets from politicians

RT @DeiEv: Perchennog tŷ sy'n dal heb symud fewn 3 blynedd ers ei brynu. @BritishGas yn dangos 'ewyllys da'. @HywelPlaidCymru @Newyddion9

RT @undodcymru: "...mae yna elfen gadarnhaol i'r ffordd mae cynghorau lleol yn codi llais mewn modd sy'n mynegi'r math o Gymru hoffem greu.…

RT @rhundavies: Dim ond yr UE sy'n dosbarthu arian i ardaloedd tlawd; does dim sicrwydd buasai Sansteffan yn cynnig yr run cefnogaeth @sian…

RT @rhundavies: "Gwasanaethau cyhoeddus effeithiol yw'r glud sy'n clymu ein cymdeithas ynghyd & rhwyd diogelwch sy’n cefnogi’r mwyaf bregus…

RT @fmwales: Ni allwn fforddio'r difrod economaidd sy'n cael ei achosi bob dydd o ganlyniad i'r ansicrwydd ynghylch Brexit. Dwi wedi ysgrif…

RT @mwncicymru: @RhunapIorwerth Cwmni newydd yng Nghaerdydd sy'n cynhyrchu teganau addysgol i helpu Cymru i gyrraedd y targed o filiwn o si…

RT @Plaid_Cymru: Mae'r pôl piniwn yn glir: 📈 Os bod pawb sy'n cefnogi aros yn yr UE yn pleidleisio dros Blaid Cymru... ✅ Gall Gymru Guro…

RT @Plaid_Cymru: Mae'r pôl piniwn yn glir: 📈 Os bod pawb sy'n cefnogi aros yn yr UE yn pleidleisio dros Blaid Cymru... ✅ Gall Gymru Guro…

RT @catwager: Siolch am y croeso cynnes @AnturWaunfawr. Braint cael bod yno a chlywed am yr holl waith da sy'n mynd ymlaen. Edrych ymlaen i…

RT @Plaid_Cymru: Heddiw mae @RhunapIorwerth yn lansio adroddiad sy'n edrych ar sut gall Cymru arwain ar fuddsoddi mewn ceir 🚘 trydanol 🔌 h…