All deleted tweets from politicians

Angen i ni newid sut mae trefi yn ymateb i’r newid sydd o flaen nhw. Rhaid nawr edrych nid yn unig ar y wahanol ffordd traddodiadol mae trefi wedi gweithio. Mae pethau yn symud ymlaen!

Rhaid i ni meddwl am y brofiad. Mae angen i drip i’r tref bod yn profiad. Mae Caernarfon wedi wneud hyn yn dda. Nifer o caffis a tafarnau a bwytai wedi agor. Mae’r tref bellach yn mwy cymdeithasol. Mae hyn wedi sicrhau bod Caernarfon nawr yn ffynnu!

RT @MathGW: Mae Dafydd Elis-Thomas eisiau i Eisteddfod Llanrwst gynnig mynediad am ddim i’r Maes, ond heb bod arian ychwanegol o du’r llywo…

RT @Plaid_Cymru: ❗️Mae ysgolion Cymru mewn argyfwng ariannol. Mae un ysgol mor brin o arian mae’n rhaid i’r Prifathro ddelio a phroblemau…

RT @Adamprice: Trist iawn clywed am golli Paul Flynn, Cymro, sosialydd a gwladgarwr i’r carn. I Aelod Seneddol ifanc yn 2001 - er o blaid a…

RT @grwpdigidol: Ma amaethwyr yn mynd i orfod neud Treth ar Werth ar lein. Un broblem sylfaenol - sdim mynediad i’r wê digonol gan nifer fa…

RT @RhunapIorwerth: Mae llymder wedi ymosod ar gyfiawnder a rhywsut mae angen mynd i’r afael â hyn. Nid dyma’r math o system gyfiawnder yd…

RT @walesintheworld: Mae @HMSMorris wedi cael 2 aelod newydd i’r band ar gyfer #DyddMiwisigCymru heddiw. Fi a @samwarburton_ 🎵 Diolch @jl…

@RhosLL14 2 wedi dod i lawr efo fi i Lundain - un i’r fflat a’r llall am fy swyddfa yn San Steffan. Diolch am galendr wych fel arfer!

Mae’r ffilm War School yn datgelu sut mae’r llywodraeth yn hybu gwerthoedd militaraidd i’r cyhoedd ac yn denu pobl ifanc i’r fyddin Heno Cell B #BlaenauFfestiniog am 5 o’r gloch https://t.co/oDlsEVR0ZR