All deleted tweets from politicians

RT @MathGW: Mae Dafydd Elis-Thomas eisiau i Eisteddfod Llanrwst gynnig mynediad am ddim i’r Maes, ond heb bod arian ychwanegol o du’r llywo…

RT @Plaid_Cymru: ❗️Mae ysgolion Cymru mewn argyfwng ariannol. Mae un ysgol mor brin o arian mae’n rhaid i’r Prifathro ddelio a phroblemau…

RT @Adamprice: Trist iawn clywed am golli Paul Flynn, Cymro, sosialydd a gwladgarwr i’r carn. I Aelod Seneddol ifanc yn 2001 - er o blaid a…

RT @grwpdigidol: Ma amaethwyr yn mynd i orfod neud Treth ar Werth ar lein. Un broblem sylfaenol - sdim mynediad i’r wê digonol gan nifer fa…

RT @RhunapIorwerth: Mae llymder wedi ymosod ar gyfiawnder a rhywsut mae angen mynd i’r afael â hyn. Nid dyma’r math o system gyfiawnder yd…

RT @walesintheworld: Mae @HMSMorris wedi cael 2 aelod newydd i’r band ar gyfer #DyddMiwisigCymru heddiw. Fi a @samwarburton_ 🎵 Diolch @jl…

@RhosLL14 2 wedi dod i lawr efo fi i Lundain - un i’r fflat a’r llall am fy swyddfa yn San Steffan. Diolch am galendr wych fel arfer!

Mae’r ffilm War School yn datgelu sut mae’r llywodraeth yn hybu gwerthoedd militaraidd i’r cyhoedd ac yn denu pobl ifanc i’r fyddin Heno Cell B #BlaenauFfestiniog am 5 o’r gloch https://t.co/oDlsEVR0ZR

Ymhlith torf fawr yn Llangefni yn cofio a rhoi teyrnged i’r rheiny gollodd eu bywydau mewn rhyfel drosom ni. Several ceremonies of respect held across #Anglesey today. This year, I’ve come to Llangefni to remember the fallen. We will remember them. #SulyCofio #RememberanceDay https://t.co/KvRI2TZPQn

RT @Plaid_Gwynedd: Mae’r Cynghorydd Annwen Daniels, Blaenau Ffestiniog yn falch bod cydweithio y tu ôl i’r llenni gan dîm Plaid Cymru @Dafy…