All deleted tweets from politicians

Member of Maldives Parliament, Maamigili Constituency. Leader of @Jumhooree_MV. Former Finance Minister. Former Speaker of Constitutional Assembly.

This may be an incomplete list. If you think we're missing someone, please send us their Name, Country/State, Political Party, Office they hold or are seeking and, of course, Twitter handle. Thanks!

Qasim Ibrahim (unknown) tweeted :

Raees @ibusolih ge verikamah 3 aharu furumaai gulhigen alhugaduge amilla namugai, adhi @JPSecretariat namugai maruhabaa aai thahniyaa aris kurameve. Raees Solih akee keiytherikamaa eku, hikumaiy theri kan iss koh, Covid-19 ge dhathi haalathugaives Qaumu kuriah gendhevi Raees eve.

Qasim Ibrahim (unknown) tweeted :

ރައްޔިތުންގެ ސީދާ ވޯޓަކުން، ރައްޔިތުންނާއި އެންމެ ގާތުން އިންތިޚާބު ކުރެވޭ ވެރިކަމަކީ ޖުމްހޫރީ ވެރިކަމެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ 53 ވަނަ ޖުމްހޫރީ ދުވަހުގެ ހެޔޮއެދުމާއި ތަހްނިޔާ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ ގެ ދެކަނބަލުންނަށާއި، ލޮބުވެތި ދިވެހިރައްޔިތުންނަށް އަރިސްކުރަން. https://t.co/zLlmvdk2Mv

Qasim Ibrahim (unknown) tweeted :

ރައްޔިތުންގެ ސީދާ ވޯޓަކުން، ރައްޔިތުންނާއި އެންމެ ގާތުން އިންތިޚާބު ކުރެވޭ ވެރިކަމަކީ ޖުމްހޫރީ ވެރިކަމެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ 53 ވަނަ ޖުމްހޫރީ ދުވަހުގެ ހެޔޮއެދުމާއި ތަހްނިޔާ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ ގެ ދެކަނބަލުންނަށާއި، ލޮބުވެތި ދިވެހިރައްޔިތުންނަށް އަރިސްކުރަން. https://t.co/Ke3U2D21pd

Qasim Ibrahim (unknown) tweeted :

Warmest congratulation to HE President @GotabayaR and Hon PM @PresRajapaksa for the landslide victory in the #GenElecSL of Sri Lanka. Undoubtedly this resounding victory of @PodujanaParty will flourish peace, harmony and developments to the people of Srilanka. @RajapaksaNamal

Qasim Ibrahim (unknown) tweeted :

Warmest congratulation to Hon PM @PresRajapaksa and HE President @GotabayaR for the landslide victory in the #GenElecSL of Sri Lanka. Undoubtedly this resounding victory of @PodujanaParty will flourish peace, harmony and developments to the people of Srilanka. @RajapaksaNamal https://t.co/R2uJPihJv7