All deleted tweets from politicians

Member of Parliament, AD Dhangethi Constituency, Former Minister of Defense. Chairman,Rasheed Carpentry and Construction (RCC).Proud husband and Father

This may be an incomplete list. If you think we're missing someone, please send us their Name, Country/State, Political Party, Office they hold or are seeking and, of course, Twitter handle. Thanks!

RT @MNP_Secretariat: ތ. ހިރިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ ޒުވާން މެންބަރު އަލީ އައްސަދަށް ވަރަށް ހޫނު މަރުހަބާއެއް ދަންނަވަން. މިފަދަ ޒުވާން ހިންގުންތެރި ބޭފުޅުން މި ޕާޓީއާއި ގުޅިވަޑައިގަތުމަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހުވަފެން ހަގީގަތަކަށް ވަމުންދާ ކަމުގެ ހެއްކެއް https://t.co/IzcgQJ1blw

RT @MNP_Secretariat: ތ. ހިރިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުހައްމަދު ޖަލާލް އެމް.އެން.ޕީއާއި ގުޅިވަޑައިންފި. މި ފުރުސަތުގައި އެމް.އެން.ޕީގެ ލީޑަރޝިޕުން މުހައްމަދު ޖަލާލައް ވަރަށް ހޫނު މަރުހަބާއެއް ދަންނަވަން https://t.co/bCR21swxYU

RT @MNP_Secretariat: Ahmed Mohamed (Andey) Maldives National Party (MNP) aai gulhivadai genfi. Andey vanee daulathuge iss ethahmagaam thakeh furuh vaafa eve. Andey emme fahun furuvi magaama kee Rajje in India ah kanda alhafai vaa Safeer kamuge magaam eve. @ahmedMDV @AdhadhuMV @sunbrk @Mihaarunews https://t.co/2cjwCbyFOB

RT @MNP_Secretariat: RT @MNP_Secretariat: Welcome to MNP, Hussein Saeed (Sendy) former member of National Volleyball Team. https://t.co/HwEjxBwj9f

RT @MNP_Secretariat: ތަފާތު ދާއިރާތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާ ހަރުދަނާ ބޭފުޅުން އެމް.އެން.ޕީއާ ގުޅިވަޑައިގަތުމަކީ ޕާޓީއަށް ލިބޭ ވަރަށް ބޮޑު ޝަރަފެއް. މޯލްޑިވިއަންގެ ސީނިއަރ ޕައިލެޓް އިބްރާހިމް ޝަފީއުއަށް ވަރަށް ބޮޑަށް މަރުހަބާ ދަންނަވަން. https://t.co/F0jSvNCdsS

RT @MNP_Secretariat: އަސްރާ އަކީ ސިންގަޕޫރުން ގާނޫނީ ދާއިރާއިން ތައުލީމް ހާސިލްކޮށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގާނޫނީ އަދި ތައުލީމީ ދާއިރާގަ މަސައްކަތް ކުރައްވާ އަދި DDGM ގެ އެކްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރުގެ މަގާމުގަ ހުރި ޒުވާން އަންހެން ކަންބަލެކެވެ. @Mihaarunews @avasmv @oneonlinemv @sunbrk @AdhadhuMV @rasonlinemv https://t.co/kgTfvqatWm

RT @MNP_Secretariat: We warmly welcome people from different professions to MNP for a better Maldives to give their share for nation-building. This is what Maldivian media personality and communications specialist, Ahmed Anoosh had to say after joining the Maldives National Party (MNP).👇🏿 https://t.co/kfjtHumBqx

RT @MNP_Secretariat: މަޝްހޫރު ޓީވީ ޕްރެޒެންޓަރު އަދި މީޑިއާ އާއި ކޮމިއުނިކޭޝަންސް ދާއިރާގައި 15 ވަރަކަށް އަހަރު އުޅުއްވާފައިވާ، އެދާއިރާއިން މަތީ ތައުލީމު ހާސިލުކުރައްވާފައިވާ އަހްމަދު އަނޫޝް، މޯލްޑްވިސް ނެޝަނަލް ޕަަޓީ އާ ގުޅިވަޑައިގެންފި. އަނޫޝް އަށް ވަރަށް ހޫނު މަރުހަބާއެއް ދަންނަވަން! https://t.co/XHXrRvs772

RT @MNP_Secretariat: އެމްއެންޕީގެ ރައީސް އަދި ލީޑަރޝިޕް މާފުއްޓަށް ކުރާ ދަތުރުގެ ތެރެއިން: މާފުށީގައި ޕާޓީގެ މެމްބަރޝިޕް އިތުރުކުރުމަށް ބޭއްވުނު ހަރަކާތުގެ ތެރެއިން #MNPCentralregion #MNPTrips #MNPMaafushi https://t.co/gRbc7PS7tC

އިބްރާހިމް ވަހީދު ފަދަ ގައުމަށް ހިދުމަތްތެރި ބޭފުޅަކު އަޅުގަނޑުމެންނާ ގުޅިވަޑައިގަތުމަކީ ވަރަށް އުފާވާ ކަމެއް. މިފަދަކަންކަމުން އެނގެނީ އަޅުގަނޑުމެންނާ ދޭތެރޭ އޮތް އިތުބާރާއި ޔަގީންކަން.