All deleted tweets from politicians

Member of Parliament, National Council Member of Mdp; Maldivian Since 1979

This may be an incomplete list. If you think we're missing someone, please send us their Name, Country/State, Political Party, Office they hold or are seeking and, of course, Twitter handle. Thanks!

RT @ifhamh: ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ބޭނުންވަާ ތެރަޕީތައް ހޯދުމަށް، ސަލާން ޖެހުމާއި އާދޭސްތަކުގެ ސަބަބުން މާޔޫސްވެ ދަތްދޮޅީގައި އަތް ވިއްދާފަ ތިއްބެވި ފަރާތްތަކަށް ހިލޭ ތެރަޕީތަކާއި ފަރުވާ ލިބޭނޭގޮތް @ibusolihގެ ސަރުކާރުން ހަމަޖެހުންމީ ލިބުނު ބޮޑު ކާމިޔާބީއެއްނޫންތޯ! https://t.co/qi8Q1LItWd

RT @MDPMaleCity: RT @MDPMaleCity: ރާއްޖެ އިސްލާމްވިދުވަހުގެ ތަޙްނިޔާ އެންމެހާ މުސްލިމް އަޚުންނާއި އުޚުތުންނަށް އަރިސްކުރަން. ◽

RT @aliaazim: އަންހެނުން ތިބެއްވާނީ ހަމައެކަނި ފިރިހެނުން އުފާކޮށްދީ، ދަރިންބަލާ، ފިރިހެނުންގެ ހިދުމަތުގައިކަން ވިސްނާދިނުމަށް މަސައްކަތް މީހެއް. ވަޒީފާދޭން ހެޔޮނުވާނެ.

Ibrahim Muixxu (unknown) tweeted :

އެމް.ޑީ.ޕީގެ 16ވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ ތަހްނިޔާ ދަންނަވަން. https://t.co/QRSrhytliL

RT @Addey_33: ފެލުނު އެންމެނަށް ވަރަށް ސަލާމް.މަޖްލިސް މެމްބަރުންވެސް ހިމެނޭ ގޮތަށް. އަސްރާ އަކީ @MPahmedeasa ގެ ކުރީގެ އަނބިމީހާ.

RT @muixxu: RT @muixxu: އާ ބާރުތަކާ އެކު މިއީ މާލެއަށް ނަތީޖާ ނެރޭނެ ފަހަރު: އަނަސް adhadhu.com/article/10100

Ibrahim Muixxu (unknown) tweeted :

Henveiru zuvaanun midhiya hukuru dhuvahu Felidhu Atoll Ambara ah dhiya dhathuruga polihun hingi operation gai suvaalu ufedhey kankan hurumaa eku Rayyithunge Majlis ge salaamathi hidhumah thakaa behey committee ah husha elhumah alhugadu nimmaifin. https://t.co/UZKrAFpziC

Ibrahim Muixxu (unknown) tweeted :

Minister list ah flat behi bayakah Male