All deleted tweets from politicians

Member of Parliament for Gan constituency. Former Journalist. Tweets represent my own views.

This may be an incomplete list. If you think we're missing someone, please send us their Name, Country/State, Political Party, Office they hold or are seeking and, of course, Twitter handle. Thanks!

RT @JazeeraBrk: Harukashi firkuruge meehunge nurahkaaa oiy varaa, jalu thakuge thereyn harukashi fikuru fethurun huttuvumah kuravvaa masahkaiythah! Eyge ithurunves gina suvaalu thakeh ge javaabu. #JazeeraExclusive maadhamaa medhuru fahu 14:00 gai. https://t.co/wt9VrURtm8

RT @JazeeraBrk: ގްރޭޓަރ މާލެ ކަނެކްޓިވިޓީ ޕްރޮޖެކްޓް: މިހާތަނަށް ހިންގޭ އުމްރާނީ ތަރައްގީގެ އެންމެ ބޮޑު ޕްރޮޖެކްޓް އިތުރު މައުލޫމާތު: jazeera.mv/107950 https://t.co/sthx9sbSxy

RT @JazeeraBrk: Kuni nagaa ukaalumah WAMCO ge muvazafun kuraa bura masahkathaa, huri hurasthakuge vaahakathah, adhives ithuru suvaaluthakuge javaabu #JazeeeraEXCLUSIVE mirey 21:00 gai. https://t.co/v6PZw0Z8wF

RT @JazeeraBrk: MDP ge ninmun hudhumuhuthaaru, haqqu hoadhan hurihaa kameh kuraanan: @Akramkdeen Read more: jazeera.mv/106680 https://t.co/J6dQLrPxeq

RT @JazeeraBrk: RT @JazeeraBrk: India ge gaaiy ekuveri gaumakahvumee libey varahbodu naseebeh: Naib Raees Readmore: jazeera.mv/106480/ https://t.co/Yx…

RT @JazeeraBrk: RT @JazeeraBrk: Miee Raajjeygai kulli nurahkaluge haalathu iulaan kuranvee vagutheh noon: Raees More updates: jazeera.mva https://t.co/ZC…

RT @hassansaahu: ހޮސްޕިޓަލް އޭސީކޮށް ނިމިއްޖެ. ހޮސްޕިޓަލުގެ ގޯތި ބޮޑުކޮށް ، ހޮސްޕިޓަލަށް ދިމާވެފައިވާ ކަރަންޓުގެ މައްސަލަ ހައްލު ވެއްޖެ . މިއަދު ސީޓީ ސްކޭން ބަހައްޓާ އިމާރާތް ނިމި އެދަނީ މެޝިން އިންސްޓޯލް ކުރަމުން. މި ސަރުކާރުން ވާ ވައުދުތައް ފުއްދާނެ #GRH @mohamedwisaam @ibusolih https://t.co/uauHTQQzvH

RT @hassansaahu: ކެންސަރު ހޮސްޕިޓަލް ގާއިމްކުރުމަށް ނިންމާފައި ވަނީ ލ. ގަމުގައި. ކެންސަރު ހޮސްޕިޓަލާއި ، ޓާޝިއަރީ ފެންވަރަށް ލ. ގަމު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް ބަދަލުކުރުމަށް މުޅިން އައު ހޮސްޕިޓަލެއް އެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވި. #ރަށްވެހިފަތިސް #އެމްޑީޕީގެކެނޑިޑޭޓުންނަށްވޯޓްދެއްވާ https://t.co/i7dXWTh7nQ

RT @HasanSaahu: RT @HasanSaahu: ރަށްވެހި ފަތިސް މުކުރިމަގު ޖަގަހަ ހުޅުވުމުގެ ޖަލްސާ. #އެންމެންގެވޯޓްތިލަފަތަށް https://t.co/9m9XsFlRiw

RT @HasanSaahu: ލ.ގަމު ތުނޑީ އާބަދު ސަރަހައްދުގައި އެމްޑީޕީ ކެނޑިޑޭޓުންނާއި ސަޕޯޓަރުން ދޮރުން ދޮރަށް ހިނގުން، މި އިންތީހާބު ބޮޑުތަނުން ކާމިޔާބު ކުރާނީ އެމްޑީޕީ އިން. @mohamedwisaam @MDPSecretariat #ރަށްވެހިފަތިސް #ލާމަރުކަޒީރާއްޖެ fb.watch/4CY_TCct42/ https://t.co/kGWbmhThGR