All deleted tweets from politicians

RT @hassansaahu: ހޮސްޕިޓަލް އޭސީކޮށް ނިމިއްޖެ. ހޮސްޕިޓަލުގެ ގޯތި ބޮޑުކޮށް ، ހޮސްޕިޓަލަށް ދިމާވެފައިވާ ކަރަންޓުގެ މައްސަލަ ހައްލު ވެއްޖެ . މިއަދު ސީޓީ ސްކޭން ބަހައްޓާ އިމާރާތް ނިމި އެދަނީ މެޝިން އިންސްޓޯލް ކުރަމުން. މި ސަރުކާރުން ވާ ވައުދުތައް ފުއްދާނެ #GRH @mohamedwisaam @ibusolih https://t.co/uauHTQQzvH