All deleted tweets from politicians

Maldivian 🇲🇻| Coffee ☕️| Cooking🥘 | Conversations 💬

This may be an incomplete list. If you think we're missing someone, please send us their Name, Country/State, Political Party, Office they hold or are seeking and, of course, Twitter handle. Thanks!

Mabrook (unknown) retweeted @Dhaurunews :

RT @Dhaurunews: އެސްއޯއެފް އިން، ޔާމީންގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރި ފައިސާގެ ހަގީގަތާ މެދު ސުވާލުއުފެދިފައި ވަނިކޮށް އެ ފައިސާ އިންވެސްޓްކޮށް އެމަނިކުފާނު އަމަލުކުރެއްވީ، ރައީސަކު އަމަލުކޮށްގެން ވާނެ ގޮތަކަށް ނޫން ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން މިއަދު ބުނެފި. އިތުރަށް ކިޔާލަން: dhauru.com/DKVB1 https://t.co/3BiDiFiYWA

Mabrook (unknown) retweeted @MoDmv :

RT @MoDmv: Link to Hon. Minister @MariyaDidi's address at Indian Naval Academy - Ezhimala's Passing Out Parade - Autumn Term 2021: youtu.be/_Sjj6Wq_vhM

Mabrook (unknown) tweeted :

President @ibusolih along with party cabinet ministers meet Sh. Funadhoo @MDPSecretariat leadership. https://t.co/OhfAsuoy1A

Mabrook (unknown) tweeted :

President @ibusolih along with party cabinet ministers meet Sh.Foakaidhoo @MDPSecretariat leadership at party haruge. https://t.co/dWLRjgXfG3

Mabrook (unknown) tweeted :

President @ibusolih along with party cabinet ministers meet Sh.Funadhoo MDP leadership at party haruge. https://t.co/4Xw3eTy5Y3

Mabrook (unknown) tweeted :

President @ibusolih along with party cabinet ministers meet Th.Veymandoo MDP leadership at party haruge. - Government is MDP majority - Political posts in gov reflects this - Development projects such as building a ferry terminal - Strengthening governance - Youth facilities https://t.co/jRafoCfZfb

Mabrook (unknown) tweeted :

Party ge enme iss leader ge haisiyyathun Raees @ibusolih Th.Thimarafushi MDP memberunna badhdhal kurevvun - Hunnavaanee MDP gai - MDP halaakuviyaka nudhevvaane - Party kurieruvumuge harakaiy ithuru kuravvan jehey - Party office hedhumah beynunva hurihaa eheetherikameh dhevvaane’ https://t.co/YDB24RxOcM

Mabrook (unknown) tweeted :

Party ge enme iss leader ge haisiyyathun Raees @ibusolih Th.Thimarafushi MDP memberunna badhdhal kurevvun - Hunnavaanee MDP gai - MDP halaakuviyaka nudhevvaane - Party kurieruvumuge harakaiy ithuru kuravvan jehey - Party office hedhumah beynunva hurihaa eheetherikameh dhevvaane’

Mabrook (unknown) retweeted @KerafaNaseem :

RT @KerafaNaseem: RT @KerafaNaseem: Marhabaa Mathiveri. Well done. https://t.co/3A5EaAbsnp

RT @Imthiyazfahmy: ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވެސް ފަރުދީ ޒިންމާއާއެކު ފުރުސަތުގެ ބޭނުން ހިއްޕަވައިގެން ވެކްސިން ޖެއްސެވުމަށް ސަމާލުވެވަޑައިގެން ރައްކާތެރިކަން ހޯއްދެވުމަކީ މުޙިއްމު ކަމެއް. 🙏