All deleted tweets from politicians

RT @AndhunHussain: MDP ge PG ehves beyfulhakah Raees’ul jumhoorihya nisbaih vevadaigannavaa siyaasee party olhivadaiganna vaanama, evaa gothakee ebeyfulheh amihla ah olhun.