All deleted tweets from politicians

Parliament Member of Dhiggaru Constituency, 🇲🇻 Positive thinking combined with positive action results in success. Let's make the world better.

This may be an incomplete list. If you think we're missing someone, please send us their Name, Country/State, Political Party, Office they hold or are seeking and, of course, Twitter handle. Thanks!

Ikram Hassan MP (unknown) tweeted :

It was an honour to meet the China Ambassador to the Republic of Maldives, Her Excellency Ms Wang Lixin. China has always been an important development partner for the Maldives. 🇨🇳 🇲🇻 https://t.co/o6tenWzOQo

RT @muliinnsurfview: މ.މުލީގައި ފެނުގެ ނިޒާމު ޤާއިމުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު ގެނައުން. "ރައީސް @ibusolih ގެ ސަރުކާރުގެ ވަޢުދުތައް ފުއްދުމުގައި ހަމަ ހަބޭސް. @IbrahimNaseerMP @ikramhassan @MDPSecretariat https://t.co/7IhE5l6OmO

Ikram Hassan MP (unknown) tweeted :

Nafrath ufehdhumuge thereygai aamu thanehgai kongen nuvaane kankamuge thereygai himananjehey kankan 1. Anekaage zaathah unikan annaaney fadha bas enekaage namuge kuriyah nuvatha fahathah ithurukoh kiyun 2. Saabith nuvaa kankamah thuhumathkoh aburu gelleyfadha vaahaka dhekkun

Ikram Hassan MP (unknown) tweeted :

Two of my favorite quotes about Honesty that I strongly believe "Honesty is the best policy" by Benjamin Franklin "No legacy is so rich as Honesty" by William Shakespeare Good morning and have a good day.

RT @Mihaarunews: RT @Mihaarunews: ރައްޔިތުން ތިބީ މިވެރިކަން ބަދަލުކުރަން ބޭނުންވެފައި: އަދުރޭ mihaaru.com/news/100308

Ikram Hassan MP (unknown) tweeted :

#Novembaru11 : 53 vana Jumhoory dhuvahuge thahuniyaa aai heyo edhunthah raajjeyge Raeesul Jumhooriyya @ibusolih, First Lady Fazna, adhi emmehaa Dhivehi lobuvethi rahyithunnah aris kuran. https://t.co/Zd99oQ8r8r

RT @JazeeraBrk: RT @JazeeraBrk: "އިގްތިސާދު އެންމެ ރަނގަޅީ ޔާމީން ސަރުކާރުގައި، އެކަމަކު ވީ ކޮންކަމެއް؟" އިތުރު ތަފްސީލު: jazeera.mv/117693/ https://t…

Ikram Hassan MP (unknown) tweeted :

ފައްޔާޒު ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގެ ވިޔަފާރިތަކުގައި ވަރަށް ގާބިލު، ތަޖުރިބާ ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ ބޭފުޅުން މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ، ދިވެހި ކުންފުނިތަށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފުޅާކުރުމަށް ސަރުކާރުގެ އެއްބާރުލުން ލިބޭނެ @faya_i ras.mv/post/17939

RT @cnm_mv: RT @cnm_mv: Siyasy Kamehga Ulheynama Vaguthun Vazyfain Vakivaa Gothah Gavaid Islahkofi cnm.mv/news/41609

RT @faya_i: And for further clarification , although Hanimaadhoo Airport will be developed by a loan facility through Indian Exim bank. The ownership operation and management of the airport will be carried out by government or assigned SOE.