All deleted tweets from politicians

އިބްރާހިމް އަމީރު

Follow

Minister of Finance, Republic of Maldives. Fulbright Scholar.

This may be an incomplete list. If you think we're missing someone, please send us their Name, Country/State, Political Party, Office they hold or are seeking and, of course, Twitter handle. Thanks!

RT @psmnewsmv: RT @psmnewsmv: ބޯޑަރު ހުޅުވާލިފަހުން އަންނަ އެއްލައްކަ ވަނަ ފަތުވެރިޔާ މާދަމާ އަންނަނީ psmnews.mv/79058 https://t.co/ewsSlDhh9x

ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދު ފަސޭހަކަމާއެކު ބަލާލެވޭނެ ގޮތް މިހާރު ވަނީ ހަމަޖެހފަ. pfr.finance.gov.mv

RT @MoFmv: LOC projects by EXIM India undergoes rigorous prequalification process in India and is tendered through the GOM national tender board. Thus, the GOM receive competitive rates for these biddings. the entire process is very transparent and results in the best outcome for Maldives.

RT @raajjemv: RT @raajjemv: HDFC ah dhakkan jehey loan faisaa anburaa dhekkun dhevana faharah faskohdheefi raajje.mv/85985