All deleted tweets from politicians

This may be an incomplete list. If you think we're missing someone, please send us their Name, Country/State, Political Party, Office they hold or are seeking and, of course, Twitter handle. Thanks!

Hussain Gasim (unknown) tweeted :

Asluves Varah bodu kanboduvumeh!!

RT @MvKeyodhoo: ކެޔޮދޫ ސްކޫލަށް އިތުރު ކުރާ 3 ކްލާސް ރޫމް އާއި އޮފީސް އިމާރާތުގެ ބިންގާ މިއަދު އަޅައިފި. ޝުކުރިއްޔާ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހަންމަދު ޞާލިހް، އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރ ޑރ. އާއިޝަތު އަލީ، އަދި ކެޔޮދޫ ދާއިރާގެ ޢިޒަތްތެރި މެންބަރު ހުސައިން ޤާސިމް (ގާބެ) @ibusolih @aisthly @hussain_gasim

Hussain Gasim (unknown) tweeted :

މިސަރުކާރުގެ ވަޢުދެއް މުދައްރިސުންގެ މުސާރަބޮޑުކުރުމަކީ، އެމަގަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދަނިކޮށް ކޮވިޑު19ގެ ހާލަތާކުރިމަތިވީ. އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ އަންނައަހަރު މުސާރަ ބޮޑުކުރެވޭނެ، ރައީސް ⁦@ibusolih⁩ ވިދާޅުވެން 2022 ގެ ބަޖެޓުގަ ހިމަނައިފަވީ، ފާސްކޮށްދެއްވާ، ⁦@aisthly⁩ https://t.co/e6ZxTfzJkC

RT @MoEdumv: މިނިސްޓަރ @aisthly ވ.ފުލިދޫ ސްކޫލަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވައި އެ ސްކޫލުގެ އިސްވެރިންނާ ބައްދަލު ކުރެއްވުން. މި ބައްދަލު ކުރެއްވުމުގައި ސްކޫލަށް މިވަގުތު އެންމެ ބޮޑަށް ބޭނުންވާ ކަންކަމަކީ ކޮބައިތޯ ބަލައި، ކިޔެވުން އިތުރަށް ތަރައްގީ ކުރެވޭނެ ގޮތްތަކާބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރެއްވި. https://t.co/DXfZy5y5GZ

RT @AllahGreatQuran: RT @AllahGreatQuran: Heal your hearts with Quran, it is a medicine that doesn’t expire. It removes from the heart whatever there is of stre…

Hussain Gasim (unknown) tweeted :

Opportunity to study A levels in Vaavu atoll Keyodhoo School is an important step towards a better future for many youth ahead. Congratulations to ⁦@keyodho school. Thank you ⁦@ibusolih⁩@aisthly⁩@MoEdumv⁩ https://t.co/qRBSeXZlMP

Hussain Gasim (unknown) tweeted :

Opportunity to study A levels in Vaavu atoll Keyodhoo School is an important step towards a better future for many youth ahead. Congratulations to ⁦@keyodhuschool⁩ School! Thank ⁦@ibusolih⁩@aisthly⁩@MoEdumv⁩ https://t.co/QgkNC7auUK

RT @Shuj4uAli: Miothy V.Ambara mihaaru oi’goi...resort eh gothuga tharah’gee kuraan hadhaa EIA ah ithurah mihaaru dhakkaanee kon vaahaka eh thoa? @presidencymv @MoTmv @MoEnvmv @EPAMaldives @mvpeoplesmajlis @Mausoom_Maus @anuahsa @MvSpokesperson @hussain_gasim https://t.co/vQgHRz0757

Hussain Gasim (unknown) tweeted :

ބަރަކާތްތެރި ފިތްރު ޢީދުގެ ހެޔޮ އެދިމާއި ތަހުނިޔާ މުސްލިމް އަހުންނާއި އުހުތުން ނަށް އަރިސް ކުރަން.ކޯވިޑްގެ ނުރައްކަލުންނާއި އެހެނިހެން ނުރައްކާ ތަކުން އަޅަމެން ސަލާމަތް ކުރައްވައި އުފާ ފާގަތި މުސްތުޤް ބަލެއް މިންވަރު ކުރެއްވުން އެދި ދުޢާކުރަން. https://t.co/HRLcMQWoPb

Hussain Gasim (unknown) tweeted :

ބަރަކާތްތެރި ފިތްރު ޢީދުގެ ހެޔޮއެދުމާއި ތަޙްނިޔާ މުސްލިމް އަޙުންނާއި އުހުތުންނަށް އަރިސް ކުރަން! ކޯވިޑްގެ ނުރައްކަލުންނާއި އެހެނިހެން ނުރައްކާތަކުން އަޅަމެން ސަލާމަތްކުރައްވައި އުފާ ފާގަތި މުސްތަޤް ބަލެއް މިންވަރު ކުރައްވާށި. އާމީން. https://t.co/ssT5NWqQJ4