All deleted tweets from politicians

MP for Mahchangolhi Uthuru, Male'. Former Councillor-Male'City Council.

This may be an incomplete list. If you think we're missing someone, please send us their Name, Country/State, Political Party, Office they hold or are seeking and, of course, Twitter handle. Thanks!

RT @MoosaMajeedh: Meege 1 mas kurin Raees @MohamedNasheed ClubHouse ga vidhaalhuvi basfulhu, mirey fuluhun e dhennevi. Adhives mikamah serious vaakah nuveythoa? @ShimranAb hama ekahala biruveri kameh nethee thoa? Fiyavalhu alhaakah nuveytho?

RT @MoosaMajeedh: Sometimes to win you must lose something. And one who wins from a losing position is called a gambler. @MohamedNasheed is our Hero. Our Gambler. #JusticeForPresidentNasheed #TeamMDP https://t.co/4VuJZXg3uB

RT @MoosaMajeedh: ރައީސް ނަޝީދަށް އިންސާފު ހޯދައި ނުދެވުމަކީ ސަރުކާރުގެ ފެއިލިއަރ އެއް. އަދި މިކަމުގެ އަޑީގައި ތިބި އަނިޔާވެރިންނަށް ދެވޭ އެއްބާރުލުމެއް ކަމުގައި ދެކެން. #JusticeForPresidentNasheed https://t.co/SL5nIvcjUd

RT @MoosaMajeedh: RT @MoosaMajeedh: މަގޭ ރައީސް @MohamedNasheed މަރާލަން ރާވައި، ފަންޑުކޮށް ހަމަލާ ދިނީ ކާކުހޭ؟ ކާކުގެ އިހްމާލު ހޭ؟ https://t.co/Nsjq6m4vXW

RT @MoosaMajeedh: "ބޮޑީގާޑުންނަށް ބަސް ނުބުނެވޭ ގޮތަށް ކަން ނިންމުމަކީ ބޭއިންސާފެއް" -ރައީސް ނަޝީދު- 30 ވަނަ ދުވަސް: #JusticeForPresidentNasheed https://t.co/3BmwvNTX9k

RT @MoosaMajeedh: އުމުރުން ދުވަސްވީ ދައްތައިން އެދެނީ، އެ ދައްތައިންނަށް އަޅާލި އޯގާތެރި @MohamedNasheed (އަންނި) ކޮއްކޮ، އަވާހާރަކޮއްލަން އުޅުނު އަނިޔާވެރިންނަށް ހައްޤު އަދަބު ލިބެން. އަދި އެދައްތައިންނާއި އަވަސް މުސަތަޤުބަލެއްގައި ކޮއްކޮއާ ބައްދަލުވުމަށް. #JusticeForPresidentNasheed https://t.co/sjbp7xzAR4

RT @MoosaMajeedh: RT @MoosaMajeedh: އެނބުރި އަންނާނީ މާ ގަދަކޮށް ◽ #JusticeForPresidentNasheed https://t.co/E1WMJWfrqz

RT @AllahGreatQuran: RT @AllahGreatQuran: If ALLAH doesn’t give you what you want, be sure that, it is not what you need. ALLAH knows exact your need, and we do…

RT @MoosaDusu: RT @MoosaDusu: WHO FUNDED THE BOMB? 25 DAYS. Zakariyya where are you ? #JusticeForPresidentNasheed https://t.co/KtL3tX14f9