All deleted tweets from politicians

Minister of Education, Maldives

This may be an incomplete list. If you think we're missing someone, please send us their Name, Country/State, Political Party, Office they hold or are seeking and, of course, Twitter handle. Thanks!

RT @BaarashuSchool: We just started to use our newly built 12 classrooms and the school just shifted to single session. This is one the biggest development in the history of Baarashu School. Heartfelt thank you to President @ibusolih & Minister @aisthly for making this dream a reality. @MoEdumv https://t.co/v5IKsRPuH6

RT @GaafaruSchool: Gaafaru School Staff with Maldives National Football Team #MageyMahaldheeb #RedSnappers @MoEdumv @aisthly @abdullakhaleel https://t.co/6z1eRbONNk

Aishath Ali (unknown) retweeted @mabrouq :

RT @mabrouq: RT @mabrouq: Welcome back, Raees @MohamedNasheed. So good to see you in good health, and after such a long time. Welcome home! https://t…

Aishath Ali (unknown) retweeted @MoEdumv :

RT @MoEdumv: Dean of Students, MNU, Ms. Leela Ahmed presented her book “Madukollaa, Visnaala” to Minister @aisthly and donated 212 copies of the book to Maldivian Schools today. https://t.co/Dy94VDJndj

Aishath Ali (unknown) retweeted @MoEdumv :

RT @MoEdumv: މުދައްރިސުންގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި މިނިސްޓަރ @aisthly ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސްކޫލްތަކުގެ ހުރިހާ މުދައްރިސުންނާ ބައްދަލުކުރައްވާ ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާ އަރިސްކުރެއްވުން. 1/2 #މުދައްރިސުންގެސާބިތުކަން #ތަޢުލީމީވިލުންވެރިކަން #މުދައްރިސުންގެދުވަސް2021 https://t.co/bRnpvgjCP9

Aishath Ali (unknown) tweeted :

މުދައްރިސުންގެ ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާ އާއި މުބާރިކްބާދީ އެންމެހާ ލޮބުވެތި މުދައްރިސުންނަށް އަރިސްކުރަން. މި ތަހުނިޔާގައި، ކުރިން މުދައްރިސްކަން ކުރެއްވި ފަރާތްތަކާއި ސްކޫލުތައް ހިންގުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި އަދި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތައް ޝާމިލުކުރަން ❤️ https://t.co/0kTrn3EqSG

RT @hsn_hameed: On this Teachers' Day, we thank all the teachers for their selfless devotion. I thank all my teachers for making me "me." Here is an obit I wrote for Mr Lawrentz, one of the most steadfast teachers Majeediyya ever had. hassanhameed.com/in-memory-of-m…

RT @HassanShiyaan: މިނިސްޓަރ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން ޑރ @aisthly އާއި އެކު ތޮއްޑޫ ސްކޫލާއި ގުޅުން ހުރި ކަންކަމާއި މަޝްވަރާ ކުރެވުނު ، އަދި ދާއިރާގެ އަނެއް ދެރަށުގެ ސުކޫލް ތަކުގެ ކުލާސް ރޫމް ތަކާއި މަލްޓިޕާރޕޯސް ހޯލް އާއި އޮފިސް އިމާރަތް ތަކުގެ އަޕްޑޭޓް ސާފުކުރެވުނު، #އެމްޑީޕީއަށްވާނެ #ވޯޓުންއުފާވެރިކަން https://t.co/UmB25IJtsw

Aishath Ali (unknown) retweeted @MoEdumv :

RT @MoEdumv: މުނާސަބުކޮށް ގަތާ މާތައް، ނިހާޔަށް ޝުކުރު ދަންނަވަމޭ ބުނާ ގިނަ ބަސްތަކުން އެކުގައި، ޝުޢޫރާ އަޒުމު އާކުރަމޭ♥️ #މުދައްރިސުންގެސާބިތުކަން #ތަޢުލީމީވިލުންވެރިކަން #މުދައްރިސުންގެދުވަސް #ސްކޫލްތަކުން https://t.co/VVe2yOebUW