All deleted tweets from politicians

member of parliament people’s Majlis, Republic of maldives. Retweets are not endorsement.

This may be an incomplete list. If you think we're missing someone, please send us their Name, Country/State, Political Party, Office they hold or are seeking and, of course, Twitter handle. Thanks!

Abdulla Saneef (unknown) tweeted :

Loacal council campaign ah huvadhoo ah kuri dhathuru ge therein thinadhoo ga https://t.co/twXWaqEvjQ

Abdulla Saneef (unknown) tweeted :

Local council inthihaabu ga huvadhoo dhathuru ge therein thinadhuah Raees Nasheedh aai eku ttps://twitter.com/Addey_33/status/1401903887477469187/video/1

Abdulla Saneef (unknown) tweeted :

Local council inthihaabu ga huvadhoo dhathuru ge therein thinadhoo Raees Nasheedh aai eku https://t.co/twXWaqW6bo

RT @DeNaseer: RT @DeNaseer: Muzaaharaa kuri meehunnah fiyavalhu naalhaathee aamun rathah! jazeera.mv/73411/

@nazimsat @IqbaalAhmed20 @thosves Flat committee in kan kuree emme ranglhakah noon. Rayyithun hushahelhi sakuvaathah nubalaa listu aammu kuree

Abdulla Saneef (unknown) tweeted :

ގދ ތިނަދޫ ހައުސިންޔުނިޓް ތަކުގެ ލޭންޑްސްކޭޕިންގް މަޝްރޫއު ކުރިއަށްދާގޮތް ބައްލަވާލެއްވުމަށް އާރުޑީސީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރ މޫސާ އަލިމަނިކު މިއަދު ވަނީ އެރަށަށް ވަޑައިގެންފައި. #ޓީމްއާރުޑީ https://t.co/I1BWN8kAwd

Abdulla Saneef (unknown) tweeted :

facebook.com/31898364894244… Raees Ibrahim Mohamed Solih ge gaumee thataggee https://t.co/snKprVW1Sz

RT @JazeeranewsMv: MTCC successfully completed the design & build of GDh. Thinadhoo Ice Plant area quay wall on 4th August 2020. Project works involved dredging operations of 9245cbm, harbor basin dredging operations of 1859.01cbm, construction of a 161m quay wall, and a 10m revetment. https://t.co/TW5blA8oVt

Abdulla Saneef (unknown) tweeted :

ރަނުނުން ރަނައް ފުއްދަން ވަކާލާތު ކުރާނަން facebook.com/31898364894244…