All deleted tweets from politicians

Инаку само да ви кажам дека за носење на законот на Совет на јавни обвинители треба двојно мнозинство јас колку што гледав... не гласаа по Бадинтер... тоа значи дека законот не е донесен!!! Сега и ова ќе го објавите во Службен весник? И ова ќе важи така?