All deleted tweets from politicians

#Member of Parliament of Dhuvaafaru Constituency #Former Councillor of Dhuvaafaru #President of MDP Dhuvaafaru Constituency

This may be an incomplete list. If you think we're missing someone, please send us their Name, Country/State, Political Party, Office they hold or are seeking and, of course, Twitter handle. Thanks!

Ismail Ahmed (unknown) tweeted :

#ރައީސްޞާލިޙްސަރުކާރަށްތިންއަހަރު #ދުވާފަރުގެ ތާރީޚުގައި އެއްމެ ގިނަ ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތައް ކުރިއަށްދާ #ކާމިޔާބުތިންއަހަރު الحمد الله ޝުކުރިއްޔާރައީސް @ibusolih 🙏 #ޖަޒީރާތަރައްގީ #ޖަޒީރާރާއްޖެ #ހެޔޮވެރިކަން https://t.co/uLEp8F135a

RT @JazeeraBrk: RT @JazeeraBrk: R. Dhuvaafaru bin hikkaa ninmaalaifi Read more: jazeera.mv/97477 https://t.co/DkN0tWHKVD

Ismail Ahmed (unknown) tweeted :

"މީހުންގެ މެދުގައި އަނެކުންނާ ދޭތެރޭ ނަފްރަތު އުފެއްދުމަށް ހިންގާ އަމަލުތަކާއި އިސްލާމް ދީނަށް އިހާނެތިކުރުމުގެ އަމަލުތައް ހުއްޓުވުމަކީ، ގައުމުގެ މިނިވަންކަމާއި ހަމަޖެހުން ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި، ކޮންމެ ފަރުދަކު ވެސް އިސްކަން ދޭންޖެހޭނެ ކަމެއް،" --- ރައީސް ސޯލިހު 💪

Ismail Ahmed (unknown) tweeted :

ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔާ –"ހުންނެވީ ކުޑަވެސް ދުލެއް ދެއްވާގޮތަކަށް ނޫން" 241 ކޮމީޓީ-"ހުރިހާ މުައްސަސާއެއްގެ އެއްބާރުލެއްވުން ފުރިހަމައަށް ލިބެމުންދަނީ" އެމްޑީޕީ ލީޑަރސިޕް-"ގާތުން ބަލަމުންމިދަނީ، ކުރިޔަށްދާ މިސްރާބު ހިތްހަމަ ޖެހޭ" މި ފަރާތްތަކުގެ މަސައްކަތަށް ކުރެވޭ އުެްމީދު ބޮޑު!

RT @MohamedNasheed: I have been horrified watching the news about Gaza's bombardment.Israel must stop the attacks & the hostilities must end.The blockade must be lifted so Palestinians can trade, earn a living,live their lives.The only way to a lasting peace is the two-state solution. #FreePalestine

RT @dhuvaafarumdp: #Dhuvaafaruge maguthakugai thaaru elhumuge massahkai kuraa team adhi thaaru machine dhuvaafarah baalaifi Varah avahah dhuvaafaruge maguthakugai thaaru elhumuge massahkai fesheyne In sha allah #heyoverikan #𝙈𝘿𝙋𝙖𝙝𝙑𝙖𝙖𝙣𝙚 #𝙅𝙖𝙯𝙚𝙚𝙧𝙖𝙖𝙍𝙖𝙖𝙟𝙟𝙚 #އެމްޑީޕީއަށްވާނެ https://t.co/1Ry6E5dyTe

RT @JazeeranewsMv: ހިޖްރައިން ލިބިދޭ އެންމެ މަތިވެރި ޢިބްރަތަކީ، މުސްލިމުންގެ މެދުގައި އެއްބަނޑު އެއްބަފާކަމުގެ ގުޅުން ބަދަހިކޮށް، އެ ގުޅުން ދެމެހެއްޓުމުގެ މުހިންމުކަމެވެ. ދައުލަތެއްގެ ގޮތުގައި ދެމިތިބުމަށް ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި އެކުވެރިކަމާއި އެއްބާރުލުން ދެމިއޮތުމުގެ މުހިންމުކަމެވެ. - ރައީސް https://t.co/6iRueMjfnB