All deleted tweets from politicians

Spokesperson at @presidencymv

This may be an incomplete list. If you think we're missing someone, please send us their Name, Country/State, Political Party, Office they hold or are seeking and, of course, Twitter handle. Thanks!

RT @Dhaurunews: މީހުން ބިނާކުރަން މެރިއޮޓް ރިސޯޓުތަކާ އެކު އެމްއެންޔޫ އިން އެއްބަސްވުމެއް ◀ މި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން އެފްއެޗްޓީއެސްގައި ކިޔަވާ ދަރިވަރުންނަށް މެރިއޮޓްގެ ރިސޯޓުތަކުގައި އަމަލީ ތަޖުރިބާ ހޯދައި އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ފުރިހަމަ ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ލިބޭނެ @MNUedu dhauru.com/FRMCP

RT @MoEnvmv: އެރައިސް މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ގއ. ވިލިނގިލީގައި ޤާއިމުކުރާ ސޯލަރ ހަކަތައިގެ ނިޒާމުގެ އަދާހަމަ. #NetZero2030 #RenewableEnergy #ARISEProject https://t.co/kxSmAixvWD

"ޑިމޮކްރަސީއެއް އެކުވެ ޝާމިލްވަނީ، އެ ހުރިހާ ބައިތަށް ހިމެނިގެން. ގަދަ އަޅާ ހިފަހައްޓާން ޖެހެނީ ހަމައެކަނި ގައުމިއްޔަތުގެ ބަހާތަށް. އެއީ، މާތްވެގެންވާ އިސްލާމް ދީނާ، މިނިވަންކަމާ ސިޔާދަތާ، ތާރީޚާ އާދަކާދައާ، ބަހާ ސަގާފަތް،" – ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ @ibusolih https://t.co/4bZW690PIn

Mabrook Azeez (unknown) tweeted :

"ޑިމޮކްރަސީއެއް އެކުވެ ޝާމިލްވަނީ، އެ ހުރިހާ ބައިތަށް ހިމެނިގެން. ގަދަ އަޅާ ހިފަހައްޓާން ޖެހެނީ ހަމައެކަނި ގައުމިއްޔަތުގެ ބަހާތަށް. އެއީ، މާތްވެގެންވާ އިސްލާމް ދީނާ، މިނިވަންކަމާ ސިޔާދަތާ، ތާރީޚާ އާދަކާދައާ، ބަހާ ސަގާފަތް،" – ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ @ibusolih https://t.co/vzW5Lpmena

Mabrook Azeez (unknown) tweeted :

Our country may be small – but today we are mighty; today we stand with giants. My standing here today in the General Assembly is a reflection of the success of President Solih’s foreign policy. #UNGA #Raajje 🇲🇻

Mabrook Azeez (unknown) tweeted :

Tonight #UNGA will a proud moment for #Maldives . President @ibusolih delivers his remarks to a General Assembly presided by a Maldivian @UN_PGA Our President is the 3rd Head of State to address the assembly. 6pm tonight Broadcasted on TV, Radio, and @presidencymv #Raajje

RT @presidencymv: President @ibusolih and First Lady inspect the historic findings in the Tourist Visitors Centre in Angolhitheemu Island. https://t.co/Ot71aP28d4

RT @governmentmv: RT @governmentmv: ށ. ފުނަދޫގައި މި ސަރުކާރުން ކުރިއަށް ގެންދާ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫއުތަކުގެ އެންމެ ފަހުގެ އަޕްޑޭޓް #PSIPmv https://t.co/dLv77lj…

Mabrook Azeez (unknown) tweeted :

President @ibusolih will depart on an official trip to Shaviyani Atoll & Raa Atoll. He will be visiting Funadhoo, Lhaimagu, Foakaidhoo and Maaungoodhoo in Shaviyani Atoll, and Vaadhoo, Alifushi, Rasgatheemu and Angolhitheemu in Raa Atoll.