All deleted tweets from politicians

Official twitter account of MP for Hoarafushi Constituency - Thuraakunu, Uligan & Hoarafushi

This may be an incomplete list. If you think we're missing someone, please send us their Name, Country/State, Political Party, Office they hold or are seeking and, of course, Twitter handle. Thanks!

Mohamed Ismail (unknown) tweeted :

ރައީސް ޔާމީންގެ ގާނޫނީ ޓީމުގެ އިސް ލޯޔަރު ރައީސް ޔާމީން ސަރުކާރުގެ ނައިބުރައީސް ޑޮކްޓަރ ޖަމީލް އަށާއި މުޅި ގާނޫނީ ޓީމަށް ހިފެހެއްޓުމެއްނެތި ހިތުގެ އެންމެ ފުންމިނުން ހިތުގެ އިހުލާސްތެރިކަމާއެކް ފައްފަށުން ސުކުރުއަދާކުރަން https://t.co/vO3ocwN3Iw

RT @NimalKokaa: Maqaamuge Nufoozu Beynunkohgen Faisaa ah🇲🇻 MinvankanVihkaali Meehunge Massala Balan Dhivehyn Beynumy,Saruthu Hamavaa Beyfulhaku Huhtaa,Ammila Edhun KuriyahNeri kufooHama NuvaaVerikamah Genai Leaderunge Massala Belun Maa Rangalhuvaane, Dhivehynah Bodu Thuraalakah Vejje. 🇲🇻❤️🇮🇳out https://t.co/r48rLlLtJx

Mohamed Ismail (unknown) tweeted :

ރައްޔިތުންނޭ މި އަނިޔާވެރި އެމްޑީޕީގެ ކޯލިޝަންގެ ވަކިތަކުން ރ. ޔާމީނަށް އިންސާފު ލިބުމަށްއެދި ފަރުޅު 5 ނަމާދުން އަވަދިވެންނާއި ދަމުނަމާދުންކޮށް އަވަދި ޕވެގެން ﷲ ގެ ހަޒުރަތުގަ ދުވާކޮށްދެއްވާ. މުސްލިމުންގެ ހަތިޔާރަކީ ﷲ ގެ ހަޒުރަތުގަ ދެންނެވޭ ދެންނެވުންކަން ޔަގީން https://t.co/SLWah624dB

Mohamed Ismail (unknown) tweeted :

ވީހާވެސް. ގިނަރައްޔިތުންގެ ބައިވެރި ވުމާއެކު މިފދަ ގައުމީކަންކަން ކުރެވިގެން. ދިއުމަކީ ގައުމުގެ ކުރިއެރުން ރައްޔިތުންގެ ލޯބި އިތުރުވެގެންދާނި. ކަމެއްކަމުގަ ދެކެން https://t.co/CWyuEDoII2

Mohamed Ismail (unknown) tweeted :

މާފަންނި ސުޓެއަރިން ކޮމެޓީން އިސްނަގައިގެން. މިރޭ މިނިވަންކަމުގެ ދިފާއުގަ ދިވެހިން މިނަމުގަ ކުރިޔައްގެންފެވުނު ހަރަކާތަކީ މާފަންނުގެ ގިނަރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުން އޮވެގެން ކުރިއަށްގެންދެވުނު ހަރަކާތެއް ސުކުރިއްޔާ މާފަންނު ސުޓެއަރިން ކޮމެޓީގެ ރައީސް. އިންމައާއި ޓީމް https://t.co/w0KAmayizU

RT @Ahmedammata: Protesting against the unlawful amendment by @mvpeoplesmajlis to the #police_act which is against our #cultural & #religious beliefs. We condemn the coward act of MDP-MPs calling to throw the dignity, dress code & salary of the Maldives @PoliceMv equal to road cleaners. https://t.co/ZFz8ZCYRN8

RT @Ahmedammata: RT @Ahmedammata: Congratulations sir, Dr. Jameel Ahmed en.sun.mv/61322