All deleted tweets from politicians

Mohamed Raee / Makunudhoo Constituency

Follow

Member of Parliament of Maldives

This may be an incomplete list. If you think we're missing someone, please send us their Name, Country/State, Political Party, Office they hold or are seeking and, of course, Twitter handle. Thanks!

އެއްމެ ބޮޑު ކަނޑާފާ އޮތް ރަށް ހދ. ނޭކުަންދޫ ، ނަމޫނާ މަސައްކަތެއް❤️. 🙏 @ZahaWaheed @DrHussainHassan @hdhNeykurendhoo https://t.co/egNIaKaWTT

އަޅުގަނޑު އަށް ފެންނަފެނުމުގައި ޕާޓީގެ އަލަށް އިންތިހާބު ކުރާ ރައީސް އަކަށް، ރައީސް އޮފީސްގެ ޗީފް އޮފް ސްޓާފް ⁦⁦@alixahir⁩ ވަރަށް އެކަށީގެންވޭ، ހިކުމަތްތެރި ކަމާއި. ރޭވުންތެރި ކަން ގެންގުޅުއްވާ ބޭފުޅެއް، ކާމިޔާބީއަށް އެދެން ޢިންޝާﷲ mihaaru.com/news/85292

ކޯލިޝަންގައި ހިމެނޭ ޕާޓީއެއްގެ އިސް މެމްބަރަކު، ޒާތީ ހަސަދަވެރިކަން ކުރިއަށްނެރެ ސިޔާސީކުޅި ކުޅެންބޭނުންވާލެއް ބޮޑު ކަމުން،ކޯލިޝަންގެ މައި ޕާޓީގެ ރައީސްގެ ޒާތަށް ތާއަބަދުމެ،އަރައިގަންނަމުންދާއިރު، މިބައިމަދު ޕާޓީގެ ވަޒީރުން،އެ މަގާމް ތަކުގައި ބައިތިއްބަން ޖެހޭތޯއެވެ. 🤔 https://t.co/rJqJMgvOus

ސްޓް ލޭޑީ މެޑަމް ފަޒުނާ އެއީ ރާއްޖޭގެ ބައިތުލް މާލަށް ގަސްކޮޅެއް ވިއްކާލައިގެން ލިބޭ މަންފާ އަކުން ދިރިއުޅުން ހަމަޖައްސައިގެން އުޅުއްވަން ޖެހޭ ވަރަށްވުރެ ޟަރަފާއި ނަޒާހަތްތެރި ކަމުގައި ދިރިއުޅުއްވާ އަދި އުޅުއްވާނެ ބޭކަނބަލެކެވެ. mihaaru.com/news/81999

ފަސްޓް ލޭޑީ މެޑަމް ⁦ފަޒުނާ އެއީ ރާއްޖޭގެ ބައިތުލް މާލުން ގަސްކޮޅެއް ވިއްކާލައިގެން ލިބޭ މަންފާ އަކުން ދިރިއުޅުން ހަމަޖައްސައިގެން އުޅުއްވަން ޖެހޭ ވަރަށްވުރެ ޟަރަފާއި ނަޒާހަތްތެރި ކަމުގައި ދިރިއުޅުއްވާ އަދި އުޅުއްވާނެ ބޭކަނބަލެކެވެ. mihaaru.com/news/81999

RT @maldiveswave_: Member of Parliament Mr. Mohamed Raee wearing ‘The REYVA Series’ by the Nation's first watch brand, Maldives Wave! 🇲🇻 @Mraee12 #MaldivesWave https://t.co/76QLrGkMG0

Kumundhoo ge Fenaai narudhamaa ge kankamugai MWSC ge MD aai miadhu vanee badhalu kurevifai. Mi badhalu vumugai D/R Mausoom adhi MWSC ge Chatman vadaigenevi. mi aharu amalee masaki feshigen dhaane kamugai yageenkan dhevi🙏 @hassanshaahu @amausoom @Akramkdeen @AslamAslamtey https://t.co/OZr9KJtd45

Makunudhoo gai kuda kudhinaai anhenuge haasa Dr e behetumah Izzatheri Raee’s @ibusolih ve vadaigenfaivaa vaudhu ah Health Minister @ameenex ihuthiraamu nukuravaa, e kamugai dhogu macha dhogu hadha vamun gendhavanee. @MohamedNasheed @aliaazim @mdpshippe @MDPManadhooDhaa https://t.co/OBsw2TZx1p

Makunudhoo gai kuda kudhinaai anhenuge haasa Dr e behetumah Izzatheri Raee’s @ibusolih ve vadaigenfaivaa vaudhu ah Health Minister @ameenex ihuthiraamu nukuravaa, e kamugai dhogu macha dhogu hadha vamun gendhavanee. https://t.co/CUJo1wSSrM

Shukuriyaa Minister @ZahaWaheed adhi Minister @DrHussainHassan kandoofala dhimaavefaivaa kan boduvun adu assava hallu hoadhai dhinumuge maskai fatavai dheveethee. Majlissge Env & Climate commitee Muqarriru MP @SalleHoarafushi adhi membarun naves. @hdhNeykurendhoo @MohamedNasheed https://t.co/doPtne9sWi