All deleted tweets from politicians

RT @Mraee12: ސިޔާސީ މަގުސަދު ހާސިލް ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމަކީ ނެއްކަމެއްނޫން، އެކަމު ހަގީގަތް އޮޅުވައި ނުލެވޭނެ، ފާއިތުވެދިޔަ އެއްވެސް ސަރުކާރަކަށް ނުގެނެވުނު ހައްލު މަކުނުދޫ ފެނަކަ އިންޖީނުގެއަށް ގެނައީ މި ސަރުކާރުން، ޝުކުރިއްޔާ 🙏 https://t.co/tfLvlGvzzp