All deleted tweets from politicians

RT @Mraee12: ނޭކުރަންދޫ ކައުންސިލް އިންވަނީ ފެށޭ މަހު އަތޮޅު ކައުންސިލް އިން ބާއްވާ ވޮލީ މުބާރާތުގައި ރަށު ފިރިހެން ޓީމް އާއި އެކު ބައިވެރި ވެފައެވެ. މިއަދު ވަނީ ޓީމާއި ކައުންސިލާއި އެކު އަޅުގަނޑާއި ބައްދަލު ކޮށްފައެވެ، އުއްމީދަކީ އިންޝާﷲ ފުރިހަމ ކާމިޔާބީއެވެ.🙏 https://t.co/0QYPc6zk1H