All deleted tweets from politicians

RT @psmnewsmv: ޕީއެސްއެން ނިއުސްގެ ބާބު3 ޕްރޮގްރާމުގައި މިރޭ 23:00 ގައި ރައްޔިތުންގެ ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު @AndhunHussain އާއި، މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު @Mraee12 ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާނެ https://t.co/pZbNADDOwT