All deleted tweets from politicians

ސްޓް ލޭޑީ މެޑަމް ފަޒުނާ އެއީ ރާއްޖޭގެ ބައިތުލް މާލަށް ގަސްކޮޅެއް ވިއްކާލައިގެން ލިބޭ މަންފާ އަކުން ދިރިއުޅުން ހަމަޖައްސައިގެން އުޅުއްވަން ޖެހޭ ވަރަށްވުރެ ޟަރަފާއި ނަޒާހަތްތެރި ކަމުގައި ދިރިއުޅުއްވާ އަދި އުޅުއްވާނެ ބޭކަނބަލެކެވެ. mihaaru.com/news/81999