All deleted tweets from politicians

Lawyer | Member of Parliament | Vice Chairperson of Judiciary Committee | Member of Secondary Legislation Committee | Member of @MDPSecretariat | Maldives 🇲🇻

This may be an incomplete list. If you think we're missing someone, please send us their Name, Country/State, Political Party, Office they hold or are seeking and, of course, Twitter handle. Thanks!

Moosa Siraj (unknown) tweeted :

މޮޅު އުފެއްދުމެއް. އެހާމެރީތި، ގިނަ މައުލޫމާތު ލިބިގެން ދިޔަ ޑޮކްއުމެންޓްރީއެއް. މިފަދަ އިތުރު ތާރީހީ މައުލޫމާތު ހިމެނޭ ޑޮކްއުމެންޓްރީތައް ކުރިޔަށް އޮތްތަނުގައި ފެންނާނެކަމަށް އުންމީދުކުރަން 👏🏽

Moosa Siraj (unknown) tweeted :

It’s coming Rome ◽

Moosa Siraj (unknown) tweeted :

ކްލޯސް ޕްރޮޓެކްޝަމް ޓީމުގެ މެންބަރުންނަށް ވީއައިޕީ (ރައީސް ނަޝީދު)ގެ ތްރެޓް ލެވެލް އަންގާފައިނުވޭ. އިންކުއަރީ ރިޕޯޓުގެ ޞަފްޙާ ނަންބަރު 111 https://t.co/R33tUn4OwX

RT @FlFAWC2018: RT @FlFAWC2018: This is what football will do to you, the greatest sport on this planet. ⚽ https://t.co/X0VTUQ1FJW

Moosa Siraj (unknown) tweeted :

ޤާނޫނުއަސާސީގެ 99 ވަނަ މާއްދާއާއި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ލަފާގައި ސާފު އިބާރާތުން ވަކިވަކި މީހުން ހާޒިރު ކުރުމުގެ ބާރު ދީފައިވޭ. ވަކިވަކި ފުލުހުންނާ ސިފައިން ޖަވާބުދާރީ ވާންޖެހޭ ތަންތަނުގައި ޖަވާބު ދާރީ ކުރެވިގެން ނޫނީ ސަލާމަތީ ހިދުމަތްތަކުގެ މައްޗަށް އިތުބާރު ގާއިމެއް ނުކުރެވޭނެ. https://t.co/ublzzR3wsN

RT @MahfuzSayd: Mi gaumuga siyaasee firihenehge mahchah kurevey komme huthuru thuhumathehge zinmaa mi 4 anhenun nagan jehey kamah bayaku meehun dhekey sababeh eggothakah ves nuvisnunu. https://t.co/xduy6o2vkH

Moosa Siraj (unknown) retweeted @naa3999 :

RT @naa3999: I received her in ER just 3 days ago. There are notorious Covid variants going around, so don’t feel too comfortable because you received 2 doses of vaccine. Covid is everywhere, every house, every street. This is not the time to take it easy. Practice maximum precautions.

Moosa Siraj (unknown) tweeted :

A+ positive blood needed. Please contact 9999195

RT @AdamMhmd_: RT @AdamMhmd_: L.Fonadhoo Masahkai 40% Nimijje. @WAMCOmv Mikan Nimmane IA. @MoosesSiraj @mimaniq53 ◽◽◽#WAMCOLegacyWaste https://t.co/auwTma…

Moosa Siraj (unknown) tweeted :

މޭޑޭގައި ކޯކް ފުޅިއަކުން ޖެހިކަމަށް ބުނެ އެތަކެއް އަހަރު ނާސިރާ ޖަލުގައި ބޭއްވި. ނާސިރާގެ ތުއްތު ތުއްތު ދަރިން ތިބި ނާސިރާ އެތަކެއް އަހަރު ޖަލުގައި އޮންނަންޖެހިފައި ދިދައިން ޖެހި މީހާގެ މައްސަލަ ނުބެލުން އެއީ ނާސިރާއަށް ކުރާ މަލާމާތެއް، އިންސާފާއި ހަމަހަމަކަމަށް ކުރާ މަލާމާތެއް. https://t.co/SjsGJYlgVg