All deleted tweets from politicians

Mohamed Nasheed (unknown) tweeted :

HPA ge DG @MaimoonaAbubakr ge lobuvethi mamma niyaavi khabar ehee fun hithaama aieku. Mifadha naazuku, dhathi, undhagoo dhuvas varehga Maimoona ashai aailaa ah libivadaigai hithaama ah iklhaastheri thauziya dhannavan adhi marhooma ah suvaruge minvaru kuravvashi. Aameen