All deleted tweets from politicians

Mohamed Nasheed (unknown) tweeted :

Maldivian Democratic Party ge 15 aharuge hayyathuga 2 faharah Raajje ge verikan kurevijje, hurihaa siyasee vaadhaverin roolhijje. Varah bodah maruhaba MDP. Allah ge iraadhafulhun hurihaakamehves dhaanee rangalhah. Adhives kankan kureveynee MDP ah https://t.co/WpomycCNY6