All deleted tweets from politicians

𝐈𝐦𝐭𝐡𝐢𝐲𝐚𝐳 𝐅𝐚𝐡𝐦𝐲

Follow

MP for Maafannu North, Male'; Chairman of Majlis Judiciary Committee; MDP Spokesperson; Fmr MDP Parliamentary Group Deputy Leader

This may be an incomplete list. If you think we're missing someone, please send us their Name, Country/State, Political Party, Office they hold or are seeking and, of course, Twitter handle. Thanks!

RT @mvpeoplesmajlis: މިއަދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާއަށް ޒިޔާރަތްކުރި ތާޖުއްދީން ސްކޫލްގެ ދަރިވަރުންނާ، ރައްޔިތުންގެ ރައީސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ބައްދަލުކުރެއްވުން https://t.co/pqJ05jva1Q

RT @mvpeoplesmajlis: ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ޖުމުހޫރިއްޔަތުގެ ސެނެޓަރ ހާޖަރާ ޙަސަން މަނިކު އަވާހަވުމާ ގުޅިގެން އެކަމަނާގެ އާއިލާއަށް ތަޢުޒިޔާ ދަންނަވަމެވެ. إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ https://t.co/i9RTN4sRp5

RT @mvpeoplesmajlis: Members of the Commonwealth Parliamentary Association UK takes a tour of People’s Majlis and watched today’s Parliamentary Session. @CPA_UK https://t.co/hStPJjvTFf

ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ހޯދާ ހެކިކަމަށް ނުވަތަ އިޖްރާޢަތާ ޚިލާފުވެގެން ބަލައިނުގަނެވޭނެ ހެކިކަމަށް ތިޔަ މާނަކުރައްވަނީ އެންމެ ޑިމޮކްރެޓިކް އަދި ރައިޓްސް-ބޭސްޑް މުޖުތަމައުތަކަށްވުރެ ވެސް ހަނިކޮށް.

اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّااِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ ަ ދެރަ ހިތާަވެރި ޚަބަރެއް! މަރުޙޫމުގެ ފުރާަނައަށް ރަޙްމަތްލައްވާށިއެވެ. އާއިލާއަށް އިޚްލާސްތެރި ތައުޒިޔާ ރައްދުކުރަމެވެ. އާމީން!

@Muhuthaz @Sihkka اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّااِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ May Allah bless bis soul! Ameen

RT @MDPSecretariat: RT @MDPSecretariat: އެމްޑީޕީގެ ރައީސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު މާލެ ވަޑައިގެންފި https://t.co/a2ETRIhI6E

RT @JenniferAishath: Ehmme Fahun MMPRC ge vaahaka Raees Nasheed dhehkevi dhuvahu BOMB eh gohvaa dhuniye in nethi kohllan ulhunee Miadhu ves MMPRC aai ventilator aai Vahkamuge vaahaka fehteveema RN rathah eree Kamah bune Dhogu habar fathuraneee , hama ihthifaag Eh ? https://t.co/sAD4L50QLu