All deleted tweets from politicians

Parliament member of henveiru dhekunu constituency, Deputy leader of MDP parliamentary.Vice Chairperson National Security Services committee.

This may be an incomplete list. If you think we're missing someone, please send us their Name, Country/State, Political Party, Office they hold or are seeking and, of course, Twitter handle. Thanks!

RT @ibusolih: Warm congratulations to @IndianFootball for a resounding victory at the final match of the Saff Chanpionships last evening. Congratulations are also due to runner ups #TeamNepal for a wonderful display of football throughout the tournament. @HCIMaldives @theanfaofficial

RT @abdulla_shahid: My sincere appreciation to H.E. @trussliz and @GOVUK for including the 🇲🇻's COVID19 vaccination campaign - Dhifaau Campaign - among its list of accepted vaccination programmes. This is the result of the combined efforts of @governmentmv under the guidance of HEP @ibusolih

RT @presidencymv: RT @presidencymv: PGA @abdulla_shahid schedules Official Visit to Maldives on President Solih's request presidency.gov.mv/Press/Article/…

RT @abdulla_shahid: On this #InternationalDayofOlderPersons let’s work on removing the digital divide between generations that increase inequality. Let us help #OlderPersons enjoy meaningful participation in the society through #DigitalInclusion

RT @presidencymv: President @ibusolih signs the visitor book at the @MVPMNY; thanks mission employees for ensuring the seamless establishment and preservation of excellent relations between the Maldives and the international community. https://t.co/H0MEGe1dGr

RT @abdulla_shahid: Thank you for the call, Dato Erywan Pehin Yusof, Foreign Minister II of #Brunei and Special Envoy of ASEAN to Myanmar. It was good to discuss our common priorities. Reassured with your commitment to the vision of the #PresidencyOfHope https://t.co/lFZafRBKRf

RT @presidencymv: President @ibusolih and First Lady inspect the historic findings in the Tourist Visitors Centre in Angolhitheemu Island. https://t.co/Ot71aP28d4

RT @MoEdumv: RT @MoEdumv: ތަޢުލީމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އުފައްދަންޖެހޭ "ޓީޗަރސް ރަޖިސްޓްރޭޝަން ބޯޑު" މިއަދު އެކުލަވާލައްވައިފި. gazette.gov.mv/iulaan/view/16…

RT @mvpeoplesmajlis: "މެޕިންގ ސްޓަޑީ ޓު އައިޑެންޓިފައި އެންޑް ކެރެކްޓަރައިޒް ޕްރިވެންޓިންގ އެންޑް ކައުންޓަރިންގ ވައިލެންޓް އެކްސްޓްރީމިޒަމް ޕްރޮގްރާމް އިން މޯލްޑިވްސް"އާ ގުޅޭގޮތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީއިން، ޓްރާންސްޕޭރެންސީ މޯލްޑިވްސްގެ ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރުން https://t.co/WgUjUyIwp1

RT @ZKuhjaa: އާރްޑީސީއިން މާފަންނު ހުޅަނގު ގެ މުނިޔާ މަގު އަދި ފުލޫނިޔާމަގުގައި ހަރުކުރިޗާލު ބައްތި ތަކުން ރައްތިން ނަށް ހިނިތުންވުން ގެނުވާފި. ސާބަހޭ @VMookey ސުކުރިއްޔާ @ibusolih https://t.co/IcgpA81Iow