All deleted tweets from politicians

Explorer. Nature lover. Lawyer. MP.

This may be an incomplete list. If you think we're missing someone, please send us their Name, Country/State, Political Party, Office they hold or are seeking and, of course, Twitter handle. Thanks!

RT @AliranMuy: Panel discussion: Creating income generating opportunities in atolls Join us at 9:00pm on 24th July in our facebook live! @AleeVoice @mnazeef @AthifShakoor Aishath Saadh facebook.com/AliranMuy https://t.co/oFPR1soPm5

Ali Hussain (unknown) tweeted :

ރެޒިޑެންޓު ވިސާ ދޭނެ ގޮތުގެ ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ކުރިން ރަށްރަށުގެ ފެނާނަރުދަމާޔާއި އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް ފޯރުކޮށްދީ، މަސައްކަތްތެރީންނަށް ލިބެންޖެހޭ މުސާރަޔާއި އިނާޔަތްތައް އަދި ވަޒީފާގެ ރައްކައުތެރިކަން ލިބޭނެ ގޮތުގެ ވާހަކަ ދެއްކުން މާ ރަނގަޅުވާނެ.

Ali Hussain (unknown) replied to @vichalhey :

@vichalhey @thuhthuna Bridge? Dharumavantha Hospital??