All deleted tweets from politicians

Ali Hussain (unknown) tweeted :

Cochin ferryge sababun thiladhunmatheege dhandu verinnah vaanee kihine baa? Kulhudhuffusheege honihiru baazaarah lolhumeh hama naaraane baa?