All deleted tweets from politicians

Ali Hussain (unknown) tweeted :

MWSC in PVC holhi vilkun, STO in isthiriyaa kunikahaa fihigandu vikkun, MTCC in adee theyo vikkun? Meethoa mi kunfunithah ufedhdhumuge beynumakee? Kudhi/mudhu fantheege viyafaari verin dhen kuraanee kon viyafaari eh?