All deleted tweets from politicians

Explorer. Nature lover. Lawyer. MP.

This may be an incomplete list. If you think we're missing someone, please send us their Name, Country/State, Political Party, Office they hold or are seeking and, of course, Twitter handle. Thanks!

Ali Hussain (unknown) tweeted :

އެންމެ އަގުބޮޑެތި ބިންތައް ހިލޭ ދޫކުރެވޭނަމަ ހިޔާ ފުލެޓުތަކާ އެހެންހުރިހައި ސޯޝަލް ހައުސިންގ ޔުނިޓުތަކުގެ ކުޅިވެސް އެއްކޮށްކަނޑާލާ ހިލޭ ކުރެވުން މާ އައުލާކަންބޮޑު.

RT @dhiyanasaid: Dhivei raajjeyga faalhukan bodu qaanoonee goas hadhan jaaga libey eh sababakee legal community aa @MvBarCouncil balikashivun. Rule of law ah kithanme bodu gonjehumeh kurimathi kuriyas amilla hanganduga ekameh nujehey hindhegga dhuluga thalhu alhuvaigen thibun.

Ali Hussain (unknown) tweeted :

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީން ރައްޔިތުންނަށް ލިބިދޭ ޚިޔާލު ފާޅުކުރުމާއި އެެެއްވެއުޅުމުގެ މިނިވަންކަމަކީ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤަރާރަކުން ހަނިކުރެވޭނެ. އަދި ހުއްޓުވޭނެ ކަންކަމެއް ނޫން.

RT @Lucasjalyl: އެޗްޕީއޭގެ ނިންމުންތައް ވާންވާނީ ރައްޔިތުންނަށް ތަކުލީފަކަށް ނުވާ ނިންމުންތަކަކަށް. ކުއްލި ނިންމުންތައް ރައްޔިތުންނަށް ދަތިވާ ގޮތަށް ކުއްލިކުއްލިއަށް ނެރޭތީ ތަކުލީފަކަށްވޭ. ބައެއް ނިންމުންތައް ބަދަލުވަނީވެސް އެހާ އަވަހަށް. ނައިޓްމާކެޓް. މި ފަހަރުގެ ޕީސީއާރް https://t.co/BfPyGKjNrB

Ali Hussain (unknown) tweeted :

“Development” v. Evironement

@HindhaIsmail @MARIh85864033 Mihaaru e mandate othee Economic MInistry ga.

RT @AdhadhuMV: RT @AdhadhuMV: މިހާރު މި ހުރީ ހަމަ އިހުގެ ކެންދޫ މަގާމްފުޅު! adhadhu.com/article/14301

RT @maumoonagayoom: އިސްލާމް ދީނުގައި ޚިތާން ކުރުން ޝަރްޢު ކުރައްވާފައިވަނީ ހަމައެކަނި ފިރިހެން ކުދިންނަށް. އަންހެންކުދިން ޚިތާން ކުރުމެއް ނޯވޭ. ޚިތާން ކުރުމުގެ ނަމުގައި އަންހެން ކުދިންގެ ޖިންސީ ގުނަވަނަށް ގެއްލުން ދިނުމަކީ ލާއިސްލާމީ ނާތަހުޒީބީ ޢަމަލެއް. .

RT @M_SalmaFikry: I call fr a NATIONAL DIALOGUE at COMMUNITY LEVEL in all islands of Maldives, to decide upon use of natural resources. We cannot continue selling off our islands, our forests, our lagoons & seas fr the profit of a few Pres @ibusolih VP @FaisalNasym @mvpeoplesmajlis @lgaMaldives https://t.co/xJQGx0KsEA

Ali Hussain (unknown) tweeted :

ޕީޖީގެ ލަފާ ރަނގަޅު. އިމްތިޔާޒުގެ މައްސަލަތައްވެސް ބަލާ ތަޙުގީގު ކުރުމަށްފަހުގައި ނޫނީ ދަޢުވާ ކުރެވިގެންނުވާނެ.