All deleted tweets from politicians

Stina Bergström (sweden) tweeted :

Varför slänga 2,9 miljarder i sjön? Timbros och M:s klimatutspel visar på skrämmande okunskap om Parisavtalet. Och om svenska klimatmål. @timbro @nya_moderaterna @miljopartiet #klimat #klimatval2018