All deleted tweets from politicians

RT @Plaid_Cymru: "Ni ddylai Boris Johnson a'i griw yn San Steffan gael unrhyw ran mewn penderfynu pa gynlluniau sy'n derbyn arian." 🏗️ @LSRPlaid yn dweud y dylid gwario cyllid yn unol â blaenoriaethau cymunedau Cymru nid buddiannau gwleidyddol y Torïaid. bbc.co.uk/cymrufyw/56169…