All deleted tweets from politicians

Vero-osasto katsoo, että veromallin käyttöönottoon liittyisi siinä määrin haasteita ja ongelmallisuuksia, että välittömien lainsäädäntötoimien sijaan olisi aiheellista seurata sitä, kuinka sääntelyn tarve ja asiaa koskeva kansainvälinen tilanne tulevaisuudessa kehittyvät."