All deleted tweets from politicians

EurParl Member: Foreign, Constitutional & Industry,Research,Energy Cttees/F: PL Europe Minister,EU Membership negotiator,EP:ChairForeignCttee,VP/RT not endorsed

This may be an incomplete list. If you think we're missing someone, please send us their Name, Country/State, Political Party, Office they hold or are seeking and, of course, Twitter handle. Thanks!

RT @StateOfPoland: Poland's GDP (Nominal) between 1990-2017. A visualisation of the countries growth and of the countries that Poland overtook after transitioning from a centrally planned communist economy to a free market one. ...and this is only the beginning! Data: World Bank Open Data https://t.co/Gqhzbe797H

RT @ArturKluczny: Tu @JSaryuszWolski uzmysławia, czym skończyć się może oczernianie reputacji osamotnionego kraju w Europie Środkowej...

RT @JSaryuszWolski: RT @JSaryuszWolski: „Saryusz-Wolski: W przygotowaniu jest raport w PE. Jesteśmy oskarżeni o wszystko”: @tvp_info tvp.info/48178853/saryu…

RT @JSaryuszWolski: Kolejny atak z PE nie bez zw z wyborami dziękujemy totalnej ⬇️ „PROJEKT WSTĘPNEGO SPRAWOZDANIA w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie stwierdzenia wyraźnego ryzyka poważnego naruszenia przez Rzeczpospolitą Polską zasady praworządności” europarl.europa.eu/doceo/document…

RT @JSaryuszWolski: Jeśliby transfery z 500mld€ korona-funduszu były proporcjonalne po połowie: do udziału kraju UE w sumie korona-zgonów i do udziału w korona-spadku PKB UE, zaś spłaty długu UE proporcj do udziału jego składki w budżecie UE, PL mogłaby być płatnikiem netto algebris.com/policy-researc…

RT @JSaryuszWolski: Inicjatywa niem-franc: >500 mld€ korona-fundusz >jako część 7-let budż UE >z emisji długu przez KE >spłacanego ze składek kr czł do budż UE >dla reg i sekt najb dotkn COVID >nie wg poz zamożności-DNB >transfery a nie poźyczki >priorytety zielone i cyfrowe drive.google.com/file/d/1RcJofG…

RT @JSaryuszWolski: Mój komentarz do niemiecko-francuskiej propozycji dot. unijnego funduszu korona-odbudowy, z punktu widzenia interesów PL ⬇️ https://t.co/TkWnTiK1GJ

RT @JSaryuszWolski: „Tryb Spr UE jest, w rzeczywistości, trybunałem traktatowym, pozbawionym kompetencji do autonomicznego określania swej własnej jurysdykcji bądź kompetencji, w sposób wiążący strony tych traktatów”: pisze były Minister Sprawiedliwości Irlandii M. McDowell irishtimes.com/opinion/irelan…

RT @JSaryuszWolski: Kolejny atak z PE nie bez zw z wyborami dziękujemy totalnej ⬇️ „PROJEKT WSTĘPNEGO SPRAWOZDANIA w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie stwierdzenia wyraźnego ryzyka poważnego naruszenia przez Rzeczpospolitą Polską zasady praworządności” europarl.europa.eu/doceo/document…