All deleted tweets from politicians

RT @merlisnogene: Matemaatik minus sunnib rõhutama, et mida rohkem koroona vastu vaktsineeritakse, seda rohkem hakkavadki surema just v a k t s i n e e r i t u d i n i m e s e d. Arvestades sihtrühmi ja vaktsineeritute numbrit on juba praegu see tõenäosus väga kõrge.