All deleted tweets from politicians

Arie Slob (christenunie) tweeted :

Bezoek gebracht aan Mythielschool De Thermiek in Leiden. Gesproken met docenten en leerlingen over de weken onderwijs op afstand en het weer opstarten van het onderwijs op school. Veel blijdschap over feit dat dit nu weer mogelijk is. https://t.co/130DAn0QB1